EU intensiverer kampen mod fossile brændsler

Hele EU skruer op for indsatsen mod fossile brændsler ved at opdatere kvotehandelssystemet. En ambitiøs plan, der forventes at resultere i 0,4 millioner tons CO2-reduktioner i Danmark inden 2030. Regeringen i Danmark er dedikeret til at sikre fuld implementering og gøre sin del for den grønne omstilling.

Danmark styrker indsatsen med opdateret kvotehandelssystem

For at opnå en effektiv udfasning af fossile brændsler på både nationalt og EU-niveau opdaterer Danmark kvotehandelssystemet. Dette redskab sætter et loft over virksomheders udledning af CO2 og er afgørende for den grønne omstilling. Udvidelsen af kvotesystemet omfatter tung industri, luftfart, el- og varmeproduktion, samt søfart fra næste år. Fra 2027 introduceres et nyt system for fossile brændstoffer til vejtransport og opvarmning, hvilket vil styrke incitamentet til at skifte til grønne alternativer.

Øgede omkostninger og stigning i CO2-reduktioner

Den opdaterede kvotepris har allerede fået kvoteprisen til at stige fra 140 kr. i marts 2020 til 650 kr. pr. ton CO2 i dag. Virksomheder, der betaler kvoter, vil opleve øgede omkostninger, mens årlige kvotemængder reduceres hurtigere. Gratis kvoter udfases fra 2026 for at forhindre produktionens flytning ud af EU, især i jern-, cement- og brintsektorerne. Forventede stigninger i luftfart, fragt og produktion afspejler de indirekte omkostninger, som borgerne også vil mærke fra 2027.

fossil industri

Fremtidens grønne incitamenter i kvotehandelssystemet

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard understreger vigtigheden af at sætte en pris på al CO2-forurening. Opdateringen af kvotehandelssystemet ses som afgørende for klimamålene på tværs af EU’s landegrænser og som et incitament til grøn omstilling.

Borgere og virksomheder mærker stigningen i kvoteprisen

Grøn omstilling kommer ikke uden omkostninger. Stigningen i kvoteprisen forventes at påvirke danske borgere og virksomheder, især dem, der bruger fossile brændsler til transport og opvarmning. For eksempel forventes opvarmningsomkostninger for et standardhus på naturgas at stige med 1.800 kroner årligt, mens benzin og dieselpriser forventes at stige med omkring 1 krone pr. liter i 2030.

Lovforslaget sikrer betydelige CO2-reduktioner i 2030

Med det fremlagte lovforslag forventes 0,4 millioner ton CO2-reduktioner i 2030, primært fra indenrigssøfart og vejtransport. Samtidig har regeringen foreslået at hæve dieselafgiften for yderligere reduktioner i 2025. Indtægter fra kvoterne øremærkes til klimaformål, og Danmark forventes at betale betydelige beløb i kvoter, hvoraf størstedelen vil stamme fra danske rederiers søfart i udlandet. EU har også etableret en social klimafond fra 2026, som kan bruges til at kompensere EU-borgere for stigende omkostninger.

Del denne positive nyhed

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Læs også