Regeringens vej mod grøn luftfart – Dansk Erhverv bifalder, men har ét forbehold

Den 9. november har regeringen lanceret sit længe ventede udspil til en ny passagerafgift med navnet “Vejen til grøn luftfart”. Udspillet lægger op til en gradvis indfasning af afgiften fra 2025 og fuld implementering i 2030, med en gennemsnitlig afgift på 100 kr. pr. rejse. Formålet er klart: finansiere den grønne omstilling af luftfarten og sikre Danmark en global grøn førerposition.

Dansk Erhverv ser positivt på flyafgiften, men med visse forbehold

Dansk Erhverv, en nøglespiller i dansk erhvervsliv, hilser udspillet velkommen, men ikke uden forbehold. Jesper Kronborg, branchedirektør i Dansk Erhverv Transport, kommenterer: “Det er en bunden opgave for luftfartsektoren at omstille sig på linje med andre sektorer i samfundet. Derfor har vi i Dansk Erhverv længe været tilhænger af en flyafgift, fordi det kan være med til at sikre den nødvendige omstilling og samtidig sikre, at Danmark indtager en global førerposition i denne omstilling og bevarer vores konkurrenceevne. Selvom der er gode elementer, synes vi ikke helt, at den model, som regeringen fremlægger i dag, rammer skiven rigtigt.”

Afgiftens differentiering og undtagelser

Regeringen foreslår en differentieret afgift alt efter rejsens længde, hvor korte rejser får lavere afgift end lange. Undtagelser inkluderer passagerer, der alene mellemlander i danske lufthavne. Denne differentiering sigter mod at afbalancere byrden og støtte kortere og mere miljøvenlige flyrejser.

Provenuet – Grøn omstilling versus ældrecheck

En central kilde til uenighed mellem regeringen og Dansk Erhverv er, hvordan provenuet fra afgiften skal fordeles. Regeringen lægger op til, at 50 procent skal gå til en forhøjelse af ældrechecken, mens Dansk Erhverv foretrækker, at hele beløbet øremærkes til den grønne omstilling af luftfarten.

Dansk erhvervsliv har brug for både grøn omstilling samt national og international tilgængelighed. Vi synes derfor, at det er ærgerligt, at man ikke lader pengene fra afgiften gå alene til at fremme den grønne luftfart og omstilling.

Jesper Kronborg, Dansk Erhverv

“Pitstop” i 2027 og fremtidsudsigter

Regeringen har foreslået at afgiften kan evalueres i 2027. Dansk Erhverv ser dette som en mulighed for at vurdere, om den nationale passagerafgift kan udfases i takt med de fælleseuropæiske krav fra EU om bæredygtige flybrændstoffer.

Dansk Erhverv efterlyser mere fokus på grøn omstilling

Samlet set er Dansk Erhverv tilfreds med, at der nu foreligger et udspil, der sætter mål for den grønne omstilling af luftfartssektoren. Dog efterlyser de en mere målrettet brug af provenuet, og Jesper Kronborg konkluderer: “Vi synes, man burde have lyttet til Klimapartnerskabet for Luftfart, som foreslog etableringen af en grøn klimafond, så hele provenuet blev øremærket til den grønne omstilling af branchen og ikke gik til øvrige finanspolitiske initiativer.”

Del denne positive nyhed

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Læs også