Styrket Forberedende Grunduddannelse Skal Hjælpe Unge

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en ambitiøs aftale om at styrke Forberedende Grunduddannelse (FGU) for at imødegå udfordringerne for omkring 43.000 unge under 25 år, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse.

Økonomisk løft skaber ro om FGU-institutionernes økonomi

Aftalen indeholder et varigt økonomisk løft på 135 millioner kroner fra 2024 for at sikre, at FGU-institutionerne kan operere på et mere solidt fundament. Derudover allokeres 27,6 millioner kroner i 2024 til forbedring af værksteder, køkkenfaciliteter og undervisningsmaterialer på FGU. Dette skal give institutionerne mulighed for at fokusere på deres kerneopgave – at levere kvalitetsundervisning til unge, der har brug for ekstra støtte.

Fakta om FGU:
FGU står for Forberedende Grunduddannelse. FGU er er offentligt tilbud til unge under 25, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse.

Reduktion af kommunal medfinansiering og styrkelse af erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Aftaleparterne er enige om at reducere den kommunale medfinansiering af FGU fra cirka 65 procent til cirka 45 procent. Dette signalerer en fælles forpligtelse mellem staten og kommunerne til at nedbringe antallet af unge uden uddannelse og beskæftigelse. Samtidig styrkes erhvervsgrunduddannelsen (egu) med et højere tilskudsniveau til elever og etablering af partnerskaber med større arbejdsgivere for at sikre praktikpladser.

Bedre overgange og mere frihed til FGU

Aftalen har fokus på at sikre smidige overgange til FGU fra grundskole eller ungdomsuddannelser. Elever får mulighed for målgruppevurdering allerede i 9. klasse, og der etableres samarbejde med Kommunernes Landsforening for at støtte elever, der afbryder en ungdomsuddannelse. Dette skal sikre, at FGU bliver mere tilgængelig og relevant for de unge.

Bred politisk opbakning og visioner for fremtidens FGU

Aftalen har bred politisk opbakning, og politikere fra forskellige partier udtaler sig positivt om initiativerne. Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye fremhæver vigtigheden af at hjælpe de 43.000 unge, mens andre politikere ser aftalen som et skridt mod at gøre FGU mere erhvervsrettet og inkluderende.

Læs: Alt om FGU på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside

Konkrete tiltag og implementering af aftalen

Aftalen indeholder konkrete tiltag som forbedring af værksteder, øget støtte til egu, og obligatorisk seksualundervisning på FGU. Der vil også være årlige drøftelser i FGU-institutionsbestyrelserne og en reserve til opfølgning på implementeringsunderstøttende tiltag.

Aftalen om Styrket FGU repræsenterer et vigtigt skridt mod at sikre, at FGU-institutionerne har de nødvendige ressourcer til at støtte de unge på deres vej mod uddannelse og beskæftigelse. Med bred politisk opbakning og konkrete tiltag ser fremtiden lysere ud for de unge, der har brug for ekstra støtte på deres uddannelsesrejse.

Nyhed via Ritzau

Del denne positive nyhed

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Læs også