Videnscenter for Jord- og Landbrug skal styrke bæredygtig udvikling i landbruget

Danmark står overfor en grøn revolution, og midt i dette bryder regeringen ny grund i uddannelseslandskabet. Med et budget på 4,4 millioner kroner årligt fra 2024 og et yderligere beløb på 7,5 millioner kroner i 2024 og 3,0 millioner kroner i 2025 til udstyr, har regeringen besluttet at etablere et Videnscenter for Jord- og Landbrug. Dette videnscenter sigter mod at styrke jord- og landbrugsuddannelserne og ruste dem til at imødekomme de stigende krav inden for teknologi og den grønne omstilling.

En Grøn Fremtid for Jord- og Landbrugsuddannelserne

Den grønne omstilling af landbruget kræver ikke kun teknologiske fremskridt, men også en opgradering af viden og færdigheder inden for sektoren. Jord- og landbrugsuddannelserne spiller en central rolle i denne transformation, og etableringen af Videnscenteret for Jord- og Landbrug er et skridt i retning af at sikre, at disse uddannelser forbliver relevante og bæredygtige.

Det er enormt glædeligt, at der er så stor en søgning til landbrugsskolerne. Det viser, at der er mange unge, der gerne vil landbruget. Det skal vi selvfølgelig understøtte. Derfor er jeg meget glad for, at regeringen i dag kan lancere et videnscenter for jord- og landbrugsuddannelserne. 

Jakob Jensen (V), fødevare-, fiskeri- og landbrugsminister

Regeringens Økonomiske Indsprøjtning til Videnscenteret

Regeringen har ikke sparet på midlerne for at sikre, at Videnscenteret for Jord- og Landbrug kan fungere optimalt. Med en årlig bevilling på 4,4 millioner kroner fra 2024 og yderligere støtte på 7,5 millioner kroner i 2024 samt 3,0 millioner kroner i 2025 til udstyr, er der lagt en solid økonomisk bund for videnscentrets fremtidige aktiviteter.

Videnscenteret skal Guide Landbruget mod Grønnere Praksis

Videnscenteret for Jord- og Landbrug har klare mål. Ud over at støtte den grønne omstilling af dansk landbrug, vil centret styrke viden og kompetencer inden for bæredygtighed og grøn omstilling. Dette vil blive opnået gennem udvikling og afprøvning af nye undervisningsforløb samt en tæt integration af den seneste viden og teknologi i undervisningen.

Novo Nordisk Fonden Engagerer Sig i den Grønne Omstilling

Novo Nordisk Fonden har forpligtet sig til at være en aktiv partner i Videnscenteret for Jord- og Landbrugs mission. Dette partnerskab er designet til at sikre, at den grønne omstilling ikke kun er en ambition, men en realitet. Sammen med sektoren skal der identificeres og udvikles grønne kompetencer for fremtidens land- og jordbrugsuddannede.

Elever Skal Rustes til Fremtidens Bæredygtige Landbrug

En af hovedmålsætningerne for Videnscenteret er at udstyre elever på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser inden for jord- og landbrug med nødvendige færdigheder og viden til at føre an i den bæredygtige fødevare- og landbrugsproduktion. Dette vil ikke kun gavne de enkelte elever men også sektoren som helhed ved at sikre en kontinuerlig strøm af veluddannede fagfolk.

Ministre Ser Videnscenteret som Nøglen til en Stærk Landbrugssektor

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye og minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen ser etableringen af Videnscenteret som afgørende for at ruste kommende generationer af landmænd til at møde de stadigt skiftende krav og udfordringer. Dette trin markerer ikke kun en investering i uddannelse men også i Danmarks landbrugserhvervs fremtidige levedygtighed og konkurrenceevne.

Videnscenteret for Jord- og Landbrug forventes at stå klar til at påtage sig denne vigtige opgave i løbet af 2024. I en tid med hastige forandringer og øget fokus på bæredygtighed, tegner dette initiativ et positivt perspektiv for dansk landbrug og dets næste generationer af fagfolk.

Del denne positive nyhed

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Læs også